Filozofia Pilot

Od založenia spoločnosti v roku 1918, sa Masao Wada a Ryosuke Namiki rozhodli prijať päť zásad  pre spoločnosť:

1 / Sansha Teiritsu - Tri vyvážené sily

Trojnohý čínsky bronzový hrniec reprezentuje rovnováhu v podnikaní. Každá noha predstavuje jednu z troch strán obchodného vzťahu - výrobcu, distribútora a spotrebiteľa. Ak je jedna noha kratšia alebo dlhšia než ostatné dve, bude hrniec nevyvážený. Sme presvedčení, že ak niektorá z týchto troch strán utrpí stratu alebo získa nadmerné výhody na úkor ostatných dvoch, nie je možné podnikanie trvale vykonávať.

 

2 / Ukiwa Seishin - Zdieľanie radosti a strasti

Spoločne zdieľané radosti a strasti a princíp solidarity je symbolizovaný záchranným kruhom, ktorý je spustený, ak je to potrebné. Naša prvá ochranná značka.

Táto zásada sa vzťahuje aj na obchodné vzťahy, v ktorých silná solidarita umožňuje prežívať prípadne utrpenia i radosti spoločne. Preto je nutné pracovať v úplnej harmónií a snahe dosiahnuť rovnakých cieľov a tým zaručiť prosperitu.

 

3 / Nankan Toppa - Prekonávanie ťažkostí

Tento princíp znázorňuje odvahu námorníkov, v prípade, že musia prekonávať ťažkosti:

- Kapitán neustále pripravuje svoju posádku na mimoriadne udalosti a nikdy nestráca so zreteľa všade prítomnosť možnej závažnej katastrofy => príprava.
- Celá posádka vydáva nadľudské úsilie, počúva rozkazy a plní svoje povinnosti, bez ohľadu na svoje vlastné nebezpečenstvo => reakcia.

Z týchto princípov musí spoločnosť čerpať, aby mohla dosiahnuť najlepších výsledkov.


4 / Ichinichi Ishiin - Jeden krok za deň

 

V námornom jazyku znamená pilot sprievodca a vodca.
Ak teda pilot udržuje neustály pokrok, postupne bude jeho loď rýchlejšia a rýchlejšia až sa stane tou najrýchlejšou. Táto zásada je symbolom nášho príslovia "pomaly, ale isto". Preto musíme každý deň usilovať o to, aby sme sa stali tou najlepšou spoločnosťou. S vedomím tejto filozofie, pomenoval Masao Wada prvý výrobok firmy "PILOT". Bez tohto neustáleho úsilia sa zlepšovať, môžu dokonca aj  lídri zlyhať.

 

5 / Sishei Shinken - Skutočné úsilie ísť vpred

Nič nie je nemožné, ak do toho dávame svoje vlastné úsilie. Pre nás to znamená, že akýkoľvek zaujímavý projekt alebo myšlienka, ak  k nej  nie je pristupované vážne a seriózne, úspech sa nedostaví. Toto predstavuje našu trvalú zásadu, ktorú sme prijali v oblasti výskumu a vývoja, výroby a uvádzania na trh.