Úvod

M. Fumio FUJISAKI, Generálny riaditeľ spoločnosti PILOT Corporation Of Europe:

„Dopady, ktoré môže mať priemyslová výroba na životné prostredie, sú značné. Spoločnosť PILOT je si vedomá možných negatívnych vplyvov, ktoré môžu mať výrobné procesy na planétu.

Spoločnosť PILOT sa toto vždy snažila rešpektovať a negatívny dopad na životné prostredie obmedzovať. Napríklad striktným dodržiavaním právnych predpisov, širokou ponukou pier s vymeniteľnou náplňou alebo uvedením inovatívnej kolekcie písacích potrieb Pilot Begreen.

Spoločnosť PILOT je plne zapojená do programu ISO 14001 a neustále sa snaží redukovať negatívny vplyv na životné prostredie.

Našim záväzkom je ponúknuť spotrebiteľom celý rad recyklovaných písacích potrieb PILOT, ktoré majú rovnakú kvalitu, technologickú úroveň a cenu ako bežné písacie potreby.

Či už recyklované alebo nerecyklované, pero PILOT bude vždy pero PILOT.“

Prehliadať

Objavte naše ďalšie webové stránky a online aktivity.