Ekologický záväzok

Environmental statement

Rešpekt k životnému prostrediu je jedným z našich hlavných záujmov. Je pre nás hnacím motorom pracovať tak, aby sme znížili dopad našej produkcie a našich výrobkov na životné prostredie.

Samozrejmosťou teda je, že už viac rokov dodržujeme v Japonku a od marca 2006 tiež v Európe štandardy ISO 14001.

Náš prístup dôsledného a neustáleho zlepšovania nás viedol k vytvoreniu QSE (Q = Quality / Kvalita, S = Security / Bezpečnosť, E = Enviroment / Životné prostredie) oddelenia. To je zamerané výlučne na problematiku životného prostredia.

Vďaka neúnavnej práci sme v nedávnej dobe získali vysoko cenený certifikát EMAS.

Ekologický záväzok

Zistite viac o záväzku spoločnosti Pilot k udržateľnému rastu prostredníctvom sekcie Spoločenská zodpovednosť: kliknite tu.

Prehliadať

Objavte naše ďalšie webové stránky a online aktivity.