Pilot: certifikovaná spoločnosť

Pilot Begreen

Životné prostredie nám leží v našich srdciach

Za účelom neustáleho skvalitňovania enviromentálnej politiky sa spoločnosť Pilot rozhodla v roku 2006 dodržiavať certifikačné postupy pre výrobné procesy a distribúciu, tak aj pre konštrukciu svojich produktov.

Mnoho iných výrobcov je závislých na rôznych dodávateľoch základných častí, ale produkty PILOT sú vyrábané od začiatku do konca výhradne pri použití vlastných komponentov, ktoré prechádzajú prísnou kontrolou kvality.

To umožňuje lepšie kontrolovať všetky fázy výroby produktu a dopad na životné prostredie. Všetky naše japonské a európske továrne uplatňujú normu ISO 14001. Náš Enviromental Managemnt System (EMS = systém riadenia životného prostredia) berie do úvahy dopady na životné prostredie (materiál, riziko znečistenia...) a snaží sa ich v maximálne možnej miere minimalizovať.

Toto neustále zlepšovanie nám umožnilo získať cenený certifikát EMAS. Táto certifikácia, ktorú PILOT získal v roku 2012, umožní ísť vpred a nachádzať nové spôsoby zlepšenia.

Spoločnosť PILOT sa zaväzuje poskytnúť transparentné informácie o výkonových ukazovateľoch

Ukazovatele výkonnosti

Pokiaľ ide o samotné výrobky, celý sortiment kolekcie Begreen spĺňa požiadavky normy ISO 14021 z hľadiska environmentálnej komunikácie našich výrobkov. Je to skutočný záväzok transparentnosti o pridanej hodnote výrobkov z rady BEGREEN.

Prehliadať

Objavte naše ďalšie webové stránky a online aktivity.