Slovo prezidenta spoločnosti


M. Fumio FUJISAKI, CEO spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE:

"Nároky pri ochrane prírodných zdrojov kladené na naše odvetvie sú naozaj vysoké.

Spoločnosť PILOT si je vedomá tejto zodpovednosti a rozhodla sa plne a trvalo zapojiť do znižovania svojej ekologickej stopy.

Náš záväzok sa formuje v našich výrobných procesoch, v norme ISO 14001 a odteraz v EMAS, rovnako ako v našich produktoch.

V roku, sme spustili kolekciu Begreen, ktorá zahŕňa viac ako 22 rôznych výrobkov vyrobených z recyklovateľných materiálov.

Následné predstavenie produktov B2P Gel a Ballpoint, ktoré sú vyrobené z recyklovaných plastových fliaš , a ktorých dizajn pripomína práve plastové fľaše, ukazujú, do akej miery môže ekologický dizajn spoločnosti PILOT vytvárať rôzne a atraktívne produkty. 

Kvalita našich výrobkov je nesporná a zapojenie všetkých zamestnancov do zlepšovania našich postupov je skvelé. Chcel by som sa im poďakovať a podporiť ich, aby sme mohli všetci ďalej napredovať."

Prehliadať

Objavte naše ďalšie webové stránky a online aktivity.