Vysvetlivky ekologických značiek a pojmov

ECODESIGN:

Ekodizajn je možné definovať ako systematický proces navrhovania a vývoja výrobku, ktorý popri klasických vlastnostiach ako je funkčnosť, hospodárnosť, bezpečnosť, technické spracovanie, estetika apod., kladie veľký dôraz na dosiahnutie minimálneho negatívneho dopadu výrobku na životné prostredie a to z hľadiska jeho celého životného cyklu.

ECOMARK:

Japonské eko označenie pre písacie potreby (európske eko označenie je „Eco-Label Environment“). Značka vznikla v roku 1995 a radí sa tak medzi najstaršie ekologické certifikácie pre túto kategóriu produktov. Je meradlom vo svete písania predovšetkým pre svoju zaužívanosť pri používaní recyklovaných materiálov. Všetky produkty v kategórií BEGREEN dôsledne dodržiavajú kritéria ECOMARK.

ISO 14001:

Norma týkajúca sa environmentálnej politiky spoločnosti. Zahŕňa meranie dopadu konkrétnej spoločnosti na životné prostredie, stanovenie cieľov pre zlepšenie a meranie ich úspešnosti. Certifikácia sa obnovuje raz za dva roky a vyžaduje neustále zlepšovanie vplyvu spoločnosti na životné prostredie. Táto norma sa nevzťahuje k produktu, ale predovšetkým k výrobnému procesu.

MÖBIOVA KRIVKA (ALEBO TIEZ SLUČKA ČI PRÚŽOK):

Už od roku 1970 je tento symbol používaný k tomu, aby informoval o tom, či je výrobok recyklovateľný (len krivka)alebo len obsahuje recyklované materiály (krivka + percento obsahu recyklovaného materiálu). Je používaný na celom svete a poskytuje každému z nás presnú a ľahko zrozumiteľnú informáciu o ekologických vlastnostiach produktu.

RECYKLOVATEĽNÉ:

Hovorí sa, že výrobok je recyklovateľný, pokiaľ materiály, z ktorých je vyrobený, môžu byť znova spracované pomocou recyklačného procesu. V súčasnej dobe nie sú v Európe žiadne recyklovateľné perá. Po triedení domáceho odpadu sú to len PET fľaše, ktoré sú recyklovateľné z hľadiska plastov. Ak chcete zistiť, či je výrobok recyklovateľný, jednoducho sa pozrite, či je na výrobku uvedená Möbiová krivka (bez percenta).

RECYKLOVANÉ:

Recyklované materiály sú materiály, ktoré pochádzajú z iných výrobkov a boli znova spracované tak, aby ich bolo možné využiť pri výrobe nových produktov. Využívanie recyklovaných materiálov umožňuje vyhnúť sa používaniu surovín z fosílnych zdrojov. V našom prípade sa jedná o plasty, ktoré sú recyklované. Pretože plasty sú z 99% vyrábané z ropy. Používaním recyklovaných materiálov znižujeme použitie týchto zdrojov, ktoré, ako vieme, nie sú neobmedzené. Ak chcete zistiť obsah recyklovaného materiálu v produkte, jednoducho sa pozrite na Möbiovu krivku a percento, ktoré je pri nej uvedené. Výpočet percentuálneho podielu recyklovaného materiálu v našich produktoch neobsahuje vymeniteľné časti ako je náplň, atrament, guma alebo tuha (v prípade mikroceruziek).

Prehliadať

Objavte naše ďalšie webové stránky a online aktivity.