Filozofia Pilot

Od založenia spoločnosti v roku 1918, sa Masao Wada a Ryosuke Namiki rozhodli prijať päť zásad pre spoločnosť:

Sansha Teiritsu

1/ Sansha Teiritsu – Tri vyvážené sily

Trojnohý čínsky bronzový hrniec reprezentuje rovnováhu v podnikaní. Každá noha predstavuje jednu z troch strán obchodného vzťahu - výrobcu, distribútora a spotrebiteľa. Ak je jedna noha kratšia alebo dlhšia než ostatné dve, bude hrniec nevyvážený. Sme presvedčení, že ak niektorá z týchto troch strán utrpí stratu alebo získa nadmerné výhody na úkor ostatných dvoch, nie je možné podnikanie trvale vykonávať.

2/ Ukiwa Seishin – Zdieľanie radosti a strasti

Ukiwa Seishin

Spoločne zdieľané radosti a strasti a princíp solidarity je symbolizovaný záchranným kruhom, ktorý je spustený, ak je to potrebné. Naša prvá ochranná značka.

Táto zásada sa vzťahuje aj na obchodné vzťahy, v ktorých silná solidarita umožňuje prežívať prípadne utrpenia i radosti spoločne. Preto je nutné pracovať v úplnej harmónií a snahe dosiahnuť rovnakých cieľov a tým zaručiť prosperitu.

3/ Nankan Toppa – Prekonávanie ťažkostí

Nankan Toppa

Tento princíp znázorňuje odvahu námorníkov, v prípade, že musia prekonávať ťažkosti:

  • Kapitán neustále pripravuje svoju posádku na mimoriadne udalosti a nikdy nestráca zo zreteľa všade prítomnosť možnej závažnej katastrofy => príprava.
  • Celá posádka vydáva nadľudské úsilie, počúva rozkazy a plní svoje povinnosti, bez ohľadu na svoje vlastné nebezpečenstvo => reakcia.

Z týchto princípov musí spoločnosť čerpať, aby mohla dosiahnuť najlepších výsledkov.

4/ Ichinichi Ishiin – Jeden krok za deň

Ichinichi Ishiin

V námornom jazyku znamená pilot sprievodca a vodca. Ak teda pilot udržuje neustály pokrok, postupne bude jeho loď rýchlejšia a rýchlejšia až sa stane tou najrýchlejšou. Táto zásada je symbolom nášho príslovia "pomaly, ale isto".

Preto musíme každý deň usilovať o to, aby sme sa stali tou najlepšou spoločnosťou. S vedomím tejto filozofie, pomenoval Masao Wada prvý výrobok firmy "PILOT". Bez tohto neustáleho úsilia sa zlepšovať, môžu dokonca aj lídri zlyhať.

5/ Sishei Shinken – Skutočné úsilie ísť vpred

Nič nie je nemožné, ak do toho dávame svoje vlastné úsilie. Pre nás to znamená, že akýkoľvek zaujímavý projekt alebo myšlienka, ak k nej nie je pristupované vážne a seriózne, úspech sa nedostaví. Toto predstavuje našu trvalú zásadu, ktorú sme prijali v oblasti výskumu a vývoja, výroby a uvádzania na trh.

Prehliadať

Objavte naše ďalšie webové stránky a online aktivity.