S PILOTOM,
každý má moc písať svoj svet…

slobodnejším myslením a rozvojom nových nápadov

Používanie pier pri práci:
„pre každú príležitosť iné pero“

Písanie si poznámok na meetingu

To do + kalendár

Skicovanie

Myšlienkové mapy

Zvýrazňovanie dokumentov

Označovanie

Výhody rukopisu v práci

  • Písanie rukou rozvíja všímavosť
  • Voľné aktivity rozvíjajú schopnosť porozumieť rôznym oblastiam vedomostí
  • Písanie rukou znižuje digitálne rozptýlenie
  • Písanie rukou podporuje nové spôsoby práce.
  • Rukopis vypovedá o tom, kto ste.
Ostatné sortimenty

Sortiment prispôsobený každej potrebe