S PILOTOM,
každý má moc písať svoj svet…

vďaka zlepšeniu
vďaka silnejšiemu sebavedomiu.

Aké perá používajú školáci a študenti v škole a doma:
"Pre každú situáciu iné pero"

74%

detí si robí poznámky v triede aspoň niekoľkokrát týždenne

37%

z detí má písomné testy aspoň niekoľkokrát týždenne

6 hodín

Priemerný čas domácich úloh za týždeň

55%

detí kreslí aspoň niekoľkokrát týždenne

70%

detí vypĺňa denníky aspoň niekoľkokrát týždenne

FriXion

Perfektné pero do školy: neboj, chybuj, gumuj!

Výhody písania rukou v škole

  • Písanie rukou zlepšuje učenie a študijné úspechy.
  • Písanie rukou uľahčuje osvojenie si čitateľských zručností.
  • Písanie rukou pomáha rozvíjať analytické schopnosti.
  • Písanie rukou pomáha pri zapamätaní.
  • Rukopis nám pomáha myslieť mimo rámca.