do better with less

Píšte pre planétu

„Ochrana životného prostredia je veľkou výzvou, ktorá neustále viedla a vedie naše konanie a myslenie. V spoločnosti Pilot prichádzame neustále s inováciami, ktorých cieľom je znížiť vplyv nášho konania na planétu. A inovovať naše perá tak, aby boli stále ekologickejšie, je skutočný technologický a ľudský výkon. “

Preto nás všetky naše kroky vedú k tomu, aby sme vytvárali veci "lepšie s menej", a spoločne s vami písali zajtrajší svet.

Princíp vytvárať lepšie s menej je viac než len filozofia, je to náš prístup zameraný na zníženie ekologického dopadu našej výroby pri zachovaní štandardov kvality inovácií.

Tento prístup neustáleho zlepšovania bol ocenený dosiahnutím veľmi výnimočnej certifikácie EMAS, a tiež certifikácie ISO 14001. S hrdosťou na tieto míľniky pokračujeme v našom úsilí prostredníctvom akčného plánu založeného na 4 základných pilieroch:

 • recykluj

  Obmedzovanie používania plastov na najnižšie minimum.

  bottle
  Zisti viacarrow
 • vymieňaj náplne

  Vymieňaj náplne, nie perá.

  recharger
  Zisti viacarrow
 • znižuj

  Všetci sme posadnutí znižovaním spotreby plastov.

  réduire
  Zisti viacarrow
 • zregeneruj

  Menej plastov v oceánoch = zníženie znečistenia.

  récolter
  Zisti viacarrow

Naše kroky vo videu

Naše 4 piliere:

recycler

recykluj

Obmedzovanie používania plastov až na najnutnejšie minimum.

Ťažba surovín potrebných na výrobu plastov predstavuje až 77,8% uhlíkovej stopy pera. Preto od roku 2006 uprednostňujeme použitie recyklovaného plastu.

Táto optimalizácia produkčného nástroja nám umožňuje znížiť vplyv CO2 u dotknutých písacích potrieb na 19% až 57%.

stylos

vymieňaj náplne

Vymieňaj náplne, nie perá.

Viac ako 60% našich produktov má vymeniteľnú náplň. Táto skutočnosť tiež umožňuje našim zákazníkom prehodnotiť, ako perá využívať. Používanie rovnakého produktu dlhšiu dobu, s vymenenou náplňou, namiesto jeho vhodenia do odpadkového koša, to je gesto, ktoré je jednoduché, ekonomické a ekologické

Ak napríklad trikrát vymeníte náplň v rolleri B2P, môžete znížiť vplyv CO2 o 37 - 71% v porovnaní s jednorazovým použitím štyroch pier.*

haricot

znižuj

Všetci sme posadnutí znižovaním spotreby plastov.

Súčasné obchodné zvyklosti vyžadujú v niektorých segmentoch trhu predaj našich pier v obaloch. Od roku 2010 sme znížili použité množstvo nových výrobných surovín pre výrobu plastu o viac ako 80% použitím recyklovaného plastu a kartónu s certifikátom FSC. V roku 2020 sme išli ešte ďalej.

Náš rad BEGREEN je k dispozícii v obale zo 100% recyklovaného kartónu. Všetky naše obaly sú vyvinuté tak, aby svojimi rozmermi minimalizovali prázdny priestor a nesú certifikát FSC.

récolter

ZREGENERUJ

Menej plastov v oceánoch = zníženie znečistenia.

Do našich oceánov doputuje ročne 8 - 12 miliónov ton plastu. 70% tohto odpadu klesá na morské dno, kde je nepravdepodobné, že ho dokážeme upratať. Kľúčové je zachytiť plastový odpad skôr, než sa do oceánov dostane!

V roku 2021 podniká PILOT pilotný krok v boji proti celosvetovému problému, ktorým je znečistenie oceánov. Pridáva k recyklovanému PET materiálu používanému pri výrobe kultovej série B2P (Gel a Ecoball) prvky zregenerovaného oceánskeho plastu.

Tento materiál je z oceánov, pláží, riek, jazier a brehov vodných ciest zozbierané naším partnerom TerraCycle, svetovým lídrom v oblasti zberu a opätovného použitia nerecyklovateľného postspotrebiteľského odpadu.

Viac informácií na: www.terracycle.com

be green

Vedeli ste, že?

Robiť veci lepšie a s väčšou zodpovednosťou je už dlho základom našich aktivít a výskumu.

V roku 2006 sme uviedli náš produktový rad BEGREEN. Ten tvoria písacie potreby vyrobené minimálne zo 70% z recyklovaného plastu. Navyše 85% z týchto pier má vymeniteľnú náplň. Tento priekopnícky prístup umožnil spoločnosti PILOT byť prvým výrobcom na svete, ktorý ponúkal ekologickejšie písacie potreby.

Odhodlanie byť ekologicky zodpovedným vzbudzuje u našich tímov nadšenie a dodáva im energiu. Od návrhu až po predaj vkladáme všetku našu energiu do minimalizácie nášho vplyvu na životné prostredie. 

Chceme byť transparentní, a preto tu možno konzultovať naše ciele a výsledky v oblasti životného prostredia.

*  Percento recyklovaného materiálu bez spotrebného materiálu (cartridge, atrament, náplne alebo tuhy) a obal produktu.

KONTROLA, MERANIE, ZAPOJENIE

V spoločnosti PILOT robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili priemyselným rizikám a obmedzili všetky možnosti znečistenia životného prostredia v spojení s našimi aktivitami. Neustálymi štúdiami sa snažíme zabezpečiť, aby naše továrne spotrebovávali čo najmenšie množstvo prírodných zdrojov: vody, plynu alebo elektriny.

Všetky produkty distribuované v Európe pochádzajú z výrobných závodov PILOT. To nám umožňuje kontrolovať každú fázu výroby produktov s prihliadnutím na ich dopad na životné prostredie.

Naša vízia životného prostredia má zmysel v prípade, pokiaľ ju zdieľajú všetci. Sme veľmi hrdí na to, že môžeme povedať, že 100% našich zamestnancov je zapojených do nášho prístupu k životnému prostrediu.

Taktiež dbáme na to, aby naši externí partneri zdieľali naše hodnoty a presvedčenie. Naši distribútori a spotrebitelia sú vždy informovaní o našich environmentálnych cieľoch a výsledkoch prostredníctvom vyhlásenia o životnom prostredí.

pilot
frixion

PRETOŽE DOBRÝ NÁPAD MÔŽE VŠETKO ZMENIŤ

Naši inžinieri a oddelenia výskumu a vývoja sú doslova kúzelníkmi. Práve oni neustále prichádzajú s inováciami s cieľom obmedziť používanie nových výrobných surovín.

Od roku 2020 sú naše dva bestsellery, rollery FriXion a G2, vyrábané minimálne z 50% z recyklovaného plastu. To je jasný dôkaz toho, že sa snažíme správať zodpovedne.

Ďalším technologickým úspechom je recyklácia plastových fliaš na vodu, aby z nich mohli byť vyrobené perá. Tak v roku 2006 vznikol príbeh produktového radu B2P.

V roku 2021 pôjdeme ešte ďalej. Prvýkrát po celom svete bude ten istý rad B2P vyrobený nielen z recyklovaných plastových fliaš, ale aj z plastového odpadu zozbieraného z pláží. “

Je to inovatívna iniciatíva, ktorá nám umožňuje stať sa aj na našej úrovni aktívnou súčasťou v riešení znečistenia oceánov. “

plage
Bannière

Spoločne píšeme zajtrajší svet

V súčasnej dobe skúmame, ako môžeme eliminovať naše emisie CO2 a dosiahnuť tak uhlíkovej neutrality čo najrýchlejšie. Ak chcete dostávať novinky o našich výzvach, sledujte nás.

Často kladené otázky

 • Program environmentálneho riadenia a auditu (EMAS) je prémiový nástroj pre správu, ktorý vyvinula Európska komisia pre spoločnosti a ďalšie organizácie za účelom hodnotenia, podávania správ a zlepšovania ich vplyvu na životné prostredie.

  EMAS je otvorený všetkým typom organizácií, ktoré chcú zlepšiť svoj vplyv na životné prostredie. Zahŕňa všetky odvetvia hospodárstva a segment služieb a je použiteľný celosvetovo. Ďalšie informácie na: https://ec.europa.eu/

 • Norma týkajúca sa environmentálneho manažmentu spoločností. To zahŕňa meranie vplyvu spoločnosti na životné prostredie, stanovenie cieľov zlepšenia a merania ich úspešnosti.

  Táto certifikácia obnoviteľná každé dva roky, si vyžaduje neustále zlepšovanie vplyvu spoločnosti na životné prostredie. Táto norma nesúvisí s výrobkami, ale konkrétne s výrobným procesom.

Prehliadať

Objavte naše ďalšie webové stránky a online aktivity.