Zásady Ochrany Osobných Údajov

Tieto zásady platia od 25.05.2018

Václav Čížek Slovakia s.r.o., berie veľmi vážne svoju zodpovednosť zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov a plniť požiadavky predpisov EÚ, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a doplňujúcich národných právnych predpisov.

Preto vás týmto informujeme o princípoch, ktoré používame v rámci ochrany vašich osobných údajov.

Na úvod je dôležité uviesť, že informácie nespracovávame vo väčšom rozsahu. Našou hlavnou činnosťou je predaj písacích potrieb, vedenie a propagácia našej značky.

Neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimku tvoria:

 • naši subdodávatelia za konkrétnych podmienok, ak je potreba,
 • ďalšie tretie strany, pokiaľ sme zo zákona povinní tak urobiť.

Ani my sami, ani naši subdodávatelia nezhromažďujeme vaše osobné údaje za účelom ich predaja tretím stranám a nepoužívame ich bez vášho súhlasu na marketingové účely a zo zhromaždených osobných údajov nevytvárame váš detailný profil.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame výhradne na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a na základe jedného z týchto právnych dôvodov (článok 6 GDPR):

 • spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú s vami máme, alebo aby sme mohli uskutočniť kroky vedúce k uzavretiu zmluvy s vami na vašu žiadosť;
 • spracovanie je nevyhnutné pre realizáciu našich oprávnených záujmov (ako napríklad, avšak nie výlučne, nášho záujmu odpovedať na vašu požiadavku, spravovať zmluvný vzťah s vami, alebo zlepšovať naše produkty a webové stránky) a ak týmto záujmom nie sú nadradené vaše vlastné záujmy, základné práva alebo slobody;
 • spracovanie prebieha s vašim súhlasom, ak je taký súhlas potrebný pre splnenie našich zákonných záväzkov.

V súlade s GDPR vás budeme informovať o skutočnosti, že zhromažďujeme vaše údaje, o účele takéhoto zhromažďovania, právnom základe spracovania, príjemcoch údajov, dobe trvania spracovania a vašich právach s ohľadom na údaje, ktoré ste nám poskytli.

Ak obchodujete alebo vstupujete do zmluvného vzťahu s Václav Čížek Slovakia s.r.o., správcom osobných údajov:

 • zákazníci, či už profesionálni alebo individuálni, súčasní alebo budúci
 • dodávatelia,
 • uchádzači o zamestnanie,
 • návštevníci našich webových stránok

Václav Čížek Slovakia s.r.o., Naše sídlo je Václav Čížek Slovakia s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava.

Ak nás chcete kontaktovať s otázkou na spracovanie vašich osobných údajov, použite prosím e-mail predaj[at]vaclav-cizek.sk.


Aké pravidlá pre vás platia?

Aké pravidlá platia pre každú situáciu?


Aké pravidlá pre vás platia?

Ak ste B2B zákazník alebo dodávateľ

Ako obchodní partneri musíme zhromažďovať osobné údaje o zástupcoch alebo kontaktných osobách našich dodávateľov alebo zákazníkov.

Vaše údaje zhromažďujeme, keď s vami vstupujeme do zmluvného vzťahu, alebo keď sa prihlásite k účasti na našich marketingových aktivitách.

Zhromažďovanie a spracovanie týchto údajov je nevyhnutné pre rokovania s vami (napr. pre poskytnutie ponuky) pri realizácii zákazky a k udržaniu prehľadu o našom obchodnom partnerstve, k vykonávaniu marketingových aktivít, rovnako ako pre účely prevencie podvodov a na splnenie našich záväzkov podľa platných zákonov a predpisov a na ochranu a posúdenie právnych nárokov.

Môžeme získavať nasledujúce osobné údaje:

 • Meno, zamestnanie a kontaktné informácie typu pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo,
 • Niektoré nevyhnutné ekonomické informácie o vašej situácii (napr. informácie o platobnej histórii faktúr), ak ste živnostník.

Tieto osobné údaje sú poskytnuté Václav Čížek Slovakia s.r.o., s cieľom vyriešiť vaše veci (napr. predaj, dodávateľský reťazec, účtovníctvo). V prípade potreby môžu byť sprístupnené iným subjektom Pilot, napríklad ak lokálna zmluva môže prejsť pod európsku dohodu s organizáciou zákazníka alebo dodávateľa.

Nezverejňujeme žiadne informácie spoločnosti mimo sieť partnerov Pilot, s výnimkou prípadov, keď sme tak povinní urobiť zo zákona.

Osobné údaje zozbierané počas nášho obchodného vzťahu sa budú uchovávať po dobu nutnú na dosiahnutie cieľov konkrétneho spracovania údajov opísaného v týchto zásadách, alebo v čase, keď sa údaje zhromažďujú, pokiaľ nie je zákonom stanovené kratšie alebo dlhšie obdobie uchovávania. Hlavne budeme uchovávať povinnú účtovnú dokumentáciu, napríklad faktúry za 10 rokov, od konca bežného účtovného obdobia.

Ak ste potenciálnym zákazníkom alebo dodávateľom a položíte nám konkrétny dotaz prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo kontaktného formulára na našich webových stránkach, môžeme použiť tieto informácie a kontaktné údaje pre spracovanie vášho dotazu alebo dohodnúť návštevu jedného z našich obchodných zástupcov.

⇑ ZPĚT

Pokiaľ ste zákazník…

… a kontaktujete nás prostredníctvom našej kontaktnej e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára

Pokiaľ máte otázku alebo dopyt a máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom našej e-mailovej adresy, alebo cez kontaktný formulár na našich webových stránkach.

Ak nás kontaktujete, budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • Váš titul, meno,
 • Vašu e-mailovú adresu,
 • Vašu poštovú adresu
 • Vaše telefónne číslo, pokiaľ je uvedené.

Tieto osobné údaje sú odovzdané zákazníckemu servisu spoločnosti Václav Čížek Slovakia s.r.o., len preto, aby vás mohli kontaktovať a odpovedať vám. Môžu byť sprístupnené iným subjektom Pilot, v prípade potreby riešiť vašu požiadavku.

Napríklad, ak kontaktujete Václav Čížek Slovakia s.r.o. priamo, môžeme poslať vašu žiadosť a kontaktné údaje na príslušný miestny orgán Pilot, priamo alebo prostredníctvom európskej centrály spoločnosti Pilot, ak je to vhodné: napríklad miestna spoločnosť Pilot alebo exkluzívnemu distribútorovi v krajine, v ktorej žijete.

Informácie o vás budú uchovávané len pre splnenie vašej požiadavky, pokiaľ nie je zákonom stanovené kratšie alebo dlhšie obdobie uchovávania. Nepoužívajú sa k žiadnemu inému účelu.

… a zúčastňujete sa niektorej z našich hier

Chcete sa zúčastniť jednej z našich súťažných hier.

Ak sa rozhodnete zúčastniť, môžeme vás požiadať o nasledujúce uvedenie osobných údajov:

 • Váš titul, meno
 • Vaša e-mailová adresa,
 • Adresa vášho bydliska,

Tieto osobné údaje sa oznamujú marketingovému tímu Václav Čížek Slovakia s.r.o., a subdodávateľom zodpovedným za priebeh hry a budú použité len na účely zapojenia sa do hry, správu cien a ich zaslanie, rovnako ako za účelom splnenia našich povinností podľa platných zákonov a predpisov a na ochranu a posúdenie právnych nárokov.

Napríklad: naši subdodávatelia (špecializované servisné spoločnosti) môžu mať na starosti spracovanie účasti, realizáciu losovania, zasielanie cien víťazom, ... Vaše osobné údaje oznámime našim subdodávateľom, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu, za účelom prevádzkovania hry. Nepredávame a požadujeme po našich dodávateľoch, aby vaše osobné údaje nepredávali alebo ich neužívali na iné účely bez vášho súhlasu.

Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na marketingové účely len s vaším súhlasom.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nutnú na dosiahnutie cieľov konkrétneho spracovania údajov opísaného v týchto zásadách, pokiaľ nie je zákonom stanovené kratšie alebo dlhšie obdobie uchovávania.

⇑ ZPĚT

Pokiaľ navštívite naše webové stránky a sociálne siete

Keď navštívite naše webové stránky, nezhromažďujeme vaše osobné údaje.

Používame súbory cookie

Keď prvýkrát navštívite náš web, budeme vás informovať, že používame súbory cookie, a to prostredníctvom informačného panela zobrazeného v hornej časti stránky.

Akonáhle sa tento banner zobrazí a vy sa rozhodnete pokračovať v prezeraní našich stránok, súhlasíte s používaním súborov cookie.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo webovom prehliadači alebo sa ukladajú cez webový prehliadač v systéme vášho počítača. Súbory cookie nám predovšetkým pomáhajú poskytovať vám na našich webových stránkach dobré služby.

Ak súbory cookie zablokujete (najmä technické súbory cookie), nemusí byť možné používať naše webové stránky bez problémov, alebo to nebude vôbec možné.

Súbory cookie vytvorené našimi webovými stránkami sa používajú na účely:

 • Povolenie hlavných funkcií stránok, konkrétne prispôsobenie prezentácie našich stránok vlastnostiam zobrazenia vášho terminálu (responzívny dizajn podľa vášho zariadenia, použitý jazyk, rozlíšenie displeja, operačný systém, atď.). Tieto súbory cookies sa používajú len za účelom správneho zobrazenia stránok a sú požadované;
 • Získanie štatistiky o využití a množstva návštev našich stránok s cieľom zlepšiť výkon našich služieb, v súlade s ich prijatím z vašej strany, a to pokračovaním prezerania našich webových stránok.
  Používame Google Analytics alebo iné podobné analytické nástroje. Zhromaždené informácie sa zlučujú a neumožňujú individuálnu identifikáciu. Viac informácií o Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  Pre odstúpenie od sledovania prostredníctvom Google Analytics na všetkých webových stránkach navštívte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Zapamätanie informácií odovzdaných našim stránkam pre uľahčenie prístupu k vášmu účtu alebo k hre, aby ste sa nemuseli niekoľkokrát identifikovať v priebehu jednej relácii, avšak iba, ak ste s tým súhlasili.
Ako spravovať predvoľby týkajúce sa cookies?

Môžete sa rozhodnúť uložiť cookies na vašom počítači alebo naopak ich odmietnuť tým, že nakonfigurujete váš prehliadač. Konfigurácia každého prehliadača je odlišná, nižšie uvádzame informácie, ktoré vám umožnia zistiť, ako zmeniť vaše nastavenia týkajúce sa súborov cookie. Môžete sa tiež obrátiť na web http://youronlinechoices.com a postupovať podľa pokynov, navrhnutých týmto webom, ktoré vám pomôžu kontrolovať, povoliť alebo blokovať súbory cookies vo vašom počítači.

Aplikácie tretích strán

Na našich stránkach využívame počítačové aplikácie tretích strán, ako napríklad Youtube. Používajú súbory cookie, ak ich používate a nemáme žiadnu kontrolu nad ich procesom, pretože fungujú ako samostatné subjekty.

Sociálne siete ako Facebook alebo Twitter vás zvyčajne vedia identifikovať vďaka ich tlačidlu, a to aj v prípade, že na neho pri prezeraní našich stránok nekliknete a nemáme žiadnu kontrolu nad ich procesom. Avšak my na našich webových stránkach nemáme aktívne tlačidlá sociálnych sietí a tieto tretie strany vás nemôžu rozpoznať, keď si len prezeráte naše webové stránky.

Pre viac informácií o cookies a využívaní vašich osobných údajov týmito aplikáciami alebo sociálnymi sieťami vám odporúčame nahliadnuť do ich zásad a všeobecných podmienok použitia.

⇑ ZPĚT

Ak ste uchádzač o zamestnanie

Môžete sa uchádzať o prácu u nás. Je možné tak urobiť prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára alebo prostredníctvom jedného z našich poskytovateľov služieb ako napr. cez pracovnú agentúru.

V prípade, že ste uchádzač o zamestnanie, získame vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete vo svojom životopise, napríklad

 • vaše meno
 • kontaktné informácie,
 • kvalifikáciu,
 • prehľad praxe.

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete počas procesu náboru, sa použijú iba pre oprávnené záujmy najmä na účely spracovania vašej žiadosti alebo na splnenie právnych alebo zákonných požiadaviek, ak je potreba.

Nebudeme zdieľať žiadne informácie, ktoré poskytnete počas procesu náboru, s neoprávnenými osobami, celý proces bude prebiehať bezpečne interne.

Použijeme vaše kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme vás mohli kontaktovať a informovať vás o postupe vašej žiadosti.

Použijeme ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, pre posúdenie vhodnosti pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Informácie o vás budeme uchovávať:

 • Ak budete úspešní, informácie, ktoré poskytnete počas procesu náboru, zostanú u nás ako súčasť vašej osobnej zložky počas trvania zamestnania plus 5 rokov po skončení zamestnania alebo po dobu vyžadovanú legislatívou, ak je dlhšia.
 • Ak vás nepozveme na pohovor alebo nebudete na pohovore úspešní, nebudeme vaše informácie uchovávať.
⇑ ZPĚT

Aké pravidlá platia pre každú situáciu?

Kde ukladáme vaše údaje?

Václav Čížek Slovakia s.r.o., nebude uchovávať vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ak nastane situácia, že jeden z našich subdodávateľov musí uchovávať niektoré z vašich osobných údajov mimo EHP, zaistíme, že sa náš subdodávateľ zaväzuje poskytnúť rovnaké bezpečnostné záruky a rovnakú úroveň ochrany ako v EHP (pozri ďalšie otázky).

⇑ ZPĚT

Je to bezpečné?

Naším cieľom je vždy udržať vaše údaje dôverné a bezpečné.

Naše IP zariadenie, softvér, našich subdodávateľov vyberáme s veľkou starostlivosťou, a rovnako tak sa staráme o zlepšenie našich interných procesov. Vykonávame a vyžadujeme, aby naši subdodávatelia vykonávali príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov, zabránili ich strate, zničeniu, neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu a použitiu vašich údajov. Ručíme za to, že sú interní a externí pracovníci, ktorí majú prístup k vašim údajom, viazaní zodpovedajúcou povinnosťou zachovávať dôvernosť a bezpečnosť.

Napriek vykonaným opatreniam upozorňujeme, že žiadny elektronický prenos alebo ukladanie informácií nie je 100% bezpečné a že nemôžeme zaručiť, že nikdy nedôjde k ich strate, zničeniu, neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu a použitia vašich údajov.

⇑ ZPĚT

Ako pracujeme s našimi subdodávateľmi?

Možno budeme musieť oznámiť vaše osobné údaje našim subdodávateľom.

Napríklad

 • Ak sa zúčastňujete súťaže, môžeme spolupracovať s agentúrou, ktorá súťaž organizuje;
 • Ak pošlete objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje odovzdať nášmu dopravcovi;
 • Ak sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom pracovnej agentúry, agentúra zhromažďuje vaše údaje.

Zoznam týchto subdodávateľov, s uvedením, kde sa nachádzajú, je k dispozícii na vyžiadanie na predaj[at]vaclav-cizek.sk. Aby sme vám zaručili správne zdieľanie vašich informácií, formalizovali sme zmluvné vzťahy s našimi subdodávateľmi. Žiadame ich, aby vaše údaje spracovávali len na účely a po dobu, ktorú stanovíme. Zaisťujeme, aby sa osoby oprávnené spracovávať vaše osobné údaje zaviazali k dôvernosti a k zavedeniu technických a organizačných opatrení na zabezpečenie dobrej úrovne bezpečnosti.

Overujeme, že naši subdodávatelia nepostupujú svoju prácu na subdodávateľov bez nášho súhlasu.

Vaše údaje môžu byť taktiež zdieľané s úradmi, inštitúciami, verejnými organizáciami, alebo inými oprávnenými príjemcami, ako je požadované platnými zákonmi a predpismi, a napríklad k ochrane a obrane našich práv.

⇑ ZPĚT

Aké sú vaše práva?

Ako je stanovené v GDPR, za určitých okolností v zmysle platných zákonov a predpisov, máte nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré ste nám poskytli:

 • Právo byť informovaný o spracovaní osobných údajov a jeho podmienkach
 • Právo na prístup: môžete dostať potvrdenie o tom, či spracovávame či nespracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, môžete požiadať o kópiu vašich osobných údajov a kópiu údajov, ktoré ste poskytli, v strojovo čitateľnej podobe
 • Právo na opravu: V určitých prípadoch môžete požiadať o zmenu, aktualizáciu alebo opravu vašich údajov, najmä v prípade, že sú nepresné. Ak máte účet, môžete zmeniť niektoré z vašich osobných údajov prostredníctvom vášho účtu.
 • Právo na výmaz: môžete požiadať, aby sme zmazali všetky alebo časť vašich osobných údajov podľa zákonných podmienok
 • Právo na obmedzenie spracovania: môžete napríklad zastaviť proces spracovania, pretože informácie nie sú presné, a to až do doby, kedy budú opravené
 • Právo na prenosnosť údajov: máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej, bežne používanej strojovo čitateľnej podobe a odovzdať ich inému správcovi údajov;
 • Právo na námietku: môžete požiadať, aby sme prestali spracovávať vaše údaje, ak nepreukážeme závažné a oprávnené dôvody, ktoré sú nadradené vašim záujmom, slobodám a právam. Vždy máte právo na námietku voči priamemu marketingu.
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeným výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak toto rozhodnutie pre vás má právne dôsledky a rovnako tak vás významne ovplyvňuje
 • Právo odvolať svoj súhlas, ak sa spracovanie vykonávalo na jeho základe.
 • Právo dať pokyny tretím stranám ohľadom spracovania vašich údajov po vašej smrti
⇑ ZPĚT

Vezmite prosím na vedomie, že uplatnenie týchto práv môže podliehať požiadavkám a podmienkam uvedeným ďalej v platných zákonoch a predpisoch.

Kedykoľvek budete chcieť uplatniť vaše práva, prosím zašlite e-mail na: predaj[at]vaclav-cizek.sk
Odpovieme vám čo najskôr a v každom prípade do jedného mesiaca po obdržaní vašej žiadosti.
Môžeme vás požiadať o potvrdenie vašej totožnosti.

Máte tiež právo podať sťažnosť na spracovávanie k dozornému orgánu.

V Slovenskej republike môžete kontaktovať:

⇑ ZPĚT

Prehliadať

Objavte naše ďalšie webové stránky a online aktivity.