Píšte lepšie s menej.

Ochrana životného prostredia je hlavnou výzvou, ktorá už dlho usmerňuje naše konanie a myslenie. V spoločnosti Pilot neustále inovujeme a zároveň sa udržateľným spôsobom snažíme obmedziť náš vplyv na planétu. Vytvárať naše perá tak, aby boli stále šetrnejšie k životnému prostrediu, je skutočným technologickým a ľudským výkonom.

Preto všetky naše kroky vedú k tomu, aby sme písali lepšie a s menej, aby sme spolu s vami písali svet zajtrajška.

Zásada PÍŠEME LEPŠIE S MENEJ predstavuje viac ako filozofiu, je našim prístupom zameraným na zníženie ekologického vplyvu našej výroby pri zachovaní našich štandardov kvality a inovácií.

Tento prístup neustáleho zlepšovania bol odmenený získaním veľmi selektívnej certifikácie EMAS, ako aj normy ISO 14001. Sme hrdí na tieto míľniky a pokračujeme v našom úsilí prostredníctvom akčného plánu založeného na 4 základných pilieroch: naše 4R

Recykluj

Prednostne používame recyklované plasty.

Vymieňaj náplň

Vymeňte náplň, nie celé pero.

Znižuj

Používame menej plastov v našich obaloch.

Zrenovuj

Znižujeme znečistenie morí a oceánov zberom plastového odpadu z oceánov.

Naše akcie vo videu

4R

4R: naše piliere

Recykluj

Obmedzenie používania plastov na nevyhnutné minimum.

Ťažba surovín potrebných na výrobu plastov predstavuje 77,8 % uhlíkovej stopy pera. Preto od roku 2006 uprednostňujeme pri výrobe našich pier recyklovaný plast.

Táto optimalizácia výrobného nástroja nám umožňuje znížiť vplyv CO2 príslušných písacích nástrojov o 19 % až 57 %.

Náplň

Vymeňte náplň, nie pero.

Viac ako 60 % našich výrobkov je možné opätovne naplniť. To umožnilo aj našim koncovým užívateľom prehodnotiť spôsob spotreby. Použitie toho istého výrobku viackrát namiesto jeho vyhodenia je gesto, ktoré je jednoduché, úsporné a ekologické.

Takto môžete napríklad znížiť dopad CO2 z 37 na 71 %, pokiaľ v rollere B2P trikrát vymeníte náplň, v porovnaní s jednorazovým použitím 4 pier.*

Znižuj

Všetci sa snažíme používať menej plastov.

Súčasné marketingové postupy nás nútia predávať naše perá s obalom. Od roku 2010 sme znížili množstvo primárneho plastu o viac ako 80 % používaním recyklovaného plastu a kartónu s certifikátom FSC. V roku 2020 sme išli ešte ďalej.

Náš rad BEGREEN je k dispozícii v 100 % recyklovateľnom kartónovom obale. Celý náš sortiment pre elektronický obchod je ponúkaný v 100 % recyklovateľných papierových obaloch. Všetky formáty našich logistických obalov sú prispôsobené tak, aby znižovali prázdny priestor, a sú certifikované FSC.

Zrenovuj

Menej plastov v oceánoch, aby sa znížilo ich znečistenie.

Ročne sa do našich oceánov dostane 8 až 12 miliónov ton plastov a 70 % tohto odpadu sa v skutočnosti potopí na morské dno, kde ho pravdepodobne nebudeme schopní vyčistiť. Je kľúčové zbierať plasty skôr, ako sa dostanú do oceánov!

V roku 2021 podniká spoločnosť PILOT vedúci krok v boji proti tomuto celosvetovému znečisteniu pridaním prvku recyklovaného plastu z oceánu do recyklovaného PET materiálu používaného pri výrobe ikonického radu B2P (Gel a Ecoball).

Tento materiál získava z oceánov, pláží, riek, jazier a brehov týchto vodných tokov náš partner TerraCycle, svetový líder v oblasti zberu a opätovného využitia nerecyklovateľného postspotrebiteľského odpadu.

Vedeli ste, že?

Zlepšovanie a zodpovednejšie zaobchádzanie s vecami je už dlho stredobodom našej činnosti a výskumu.

V roku 2006 sme uviedli na trh náš rad BEGREEN, ekologicky navrhnuté výrobky, ktoré sú z 85 % opätovne naplniteľné a vyrobené z minimálne 70 % recyklovaného plastu. Tento priekopnícky prístup umožnil spoločnosti PILOT stať sa prvým výrobcom na svete, ktorý ponúka písacie potreby šetrnejšie k životnému prostrediu.

Toto odhodlanie byť ekologicky zodpovedný dodáva všetkým našim tímom elán a nadšenie. Od návrhu až po predaj vynakladáme všetku energiu na minimalizáciu nášho vplyvu na životné prostredie.

V duchu našej ochoty byť transparentní si tu môžete voľne pozrieť naše environmentálne ciele a výsledky.

* % recyklovaného materiálu okrem spotrebného materiálu.

rad Begreen

Náš rad Begreen vo videu

Riadiť, meriať, zapojiť sa.

V spoločnosti PILOT robíme všetko pre to, aby sme zabránili priemyselným rizikám a obmedzili všetky formy znečistenia súvisiace s našou činnosťou. Neustále vykonávame štúdie, aby sme zabezpečili, že naše továrne spotrebujú čo najmenej zdrojov: či už vody, plynu alebo elektrickej energie.

Všetky výrobky distribuované v Európe pochádzajú z tovární PILOT. To nám umožňuje kontrolovať každú fázu výroby výrobkov s ohľadom na ich vplyv na životné prostredie.

Naša environmentálna vízia má zmysel len vtedy, ak ju zdieľajú všetci, a sme veľmi hrdí na to, že do nášho environmentálneho prístupu je zapojených 100 % našich zamestnancov.

Dbáme aj na to, aby naši externí partneri zdieľali naše hodnoty a presvedčenie. Naši distribútori a spotrebitelia sú vždy informovaní o našich environmentálnych cieľoch a výsledkoch prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia.

Pretože dobrý nápad
Môže všetko zmeniť.

Kúzelníkmi sú naši inžinieri a oddelenia výskumu a vývoja. Neustále inovujú, aby znížili spotrebu prvotných surovín.

Od roku 2020 naše 2 bestsellery, FriXion a G-2, sa vyrábajú s minimálne 50 % podielom recyklovaného plastu, čo je ďalší dôkaz našej snahy konať efektívne.

Recyklácia plastových fliaš na vodu a ich premena na perá je ďalším technologickým výdobytkom, ktorý stojí za naším sortimentom B2P od roku 2006.

V roku 2021 pôjdeme ešte ďalej, pretože po prvýkrát na svete bude ten istý sortiment B2P pozostávať nielen z recyklovaného plastu z fliaš, ale aj z plastového odpadu vyzbieraného z pláží.

Je to inovatívna iniciatíva, ktorá nám umožňuje podieľať sa na riešení problému znečistenia oceánov na našej úrovni.

Ďďalší krok k dokonalosti v oblasti životného prostredia.

Od októbra 2021 sú všetky perá vyrobené v európskej továrni Pilot so sídlom vo Francúzsku (74) kompenzované CO2. To znamená, že spoločnosť Pilot kompenzuje svoje emisie CO2 podporou certifikovaného projektu kompenzácie emisií uhlíka, čím sa jej výrobky a služby stávajú klimaticky neutrálnymi.

PILOT sa preto rozhodol podporiť a financovať „Clean Oceans Plastic Bank Worldwide“ prostredníctvom partnerstva s Climate Partner. V našich oceánoch končí ročne 8 až 12 miliónov ton plastov a 70 % takéhoto odpadu klesá na morské dno, kde ho pravdepodobne nebudeme schopní vyčistiť. Kľúčom k úspechu je zbierať plasty skôr, ako sa dostanú do oceánov! A práve to je poslaním projektu „Plastic bank“: zabrániť tomu, aby sa plastový odpad dostal do oceánov.

F.A.Q.

  • Čo je systém EMAS?

    Systém EÚ pre environmentálne riadenie podniku a audit (EMAS) je prémiový nástroj riadenia, ktorý Európska komisia vyvinula pre spoločnosti a iné organizácie na hodnotenie, vykazovanie a zlepšovanie ich environmentálneho správania.

    EMAS je otvorený pre všetky typy organizácií, ktoré chcú zlepšiť svoje environmentálne správanie. Vzťahuje sa na všetky odvetvia hospodárstva a služieb a je uplatniteľný na celom svete. Viac informácií na: https://ec.europa.eu/

  • Čo je ISO 14001?

    Norma týkajúca sa environmentálneho riadenia podnikov. Zahŕňa meranie vplyvu spoločnosti na životné prostredie, stanovenie cieľov zlepšovania a meranie ich úspešnosti.

    Táto certifikácia, ktorá sa obnovuje každé dva roky, vyžaduje neustále zlepšovanie vplyvu spoločnosti na životné prostredie. Táto norma sa netýka výrobkov, ale najmä výrobného procesu.